Våre tjenester

           Graving:    

          Riving: 

       Transport: 

                  Muring:          

                                                                                       Asfaltfresing

 

                 Salg av:
 
                 ⦁  Naturstein 
                 ⦁  Singel
                 ⦁  Grus
                 ⦁  Pukk
                 ⦁  Sprengstein
                 ⦁  Fyllmasse
                 ⦁  Sortert mold
                 ⦁ Knust asfalt
                 Me har singel, grus og pukk lager på tømmerkaien i Vikedal, ved behov skaffer vi masser fra andre plasser